Поделитесь этой записью со своими друзьями

Законодавство, що регулює роботу спортивної медицини

Код (№) документа Наименование Дата введения в действие   дію Хранение(site, server, folder, etc)
3139 Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, які входять до системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні та мають право на проведення медичних оглядів та надання медичного допуску особам до занять фізичною культурою та спортом, у том 25.07.2017 http://dsmsu.gov.ua/media/2017/08/02/27/3139_3.pdf
3528 Про внесення зміни до наказу Мінмолодьспорту від 25 липня 2017 року №3139 19.08.2017 http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/33519
2769 Про медичне забезпечення сфери фізичної культури і спорту 30.06.2017 http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/156
4710 Про проведення диспансеризації 23.12.2016 http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/28255
1045 Про затвердження порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України 09.12.2015 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-п
1320-р Про схвалення Концепції Державної Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року 09.12.2015 http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/29291
1835-VIII Про антидопінговий контроль у спорті 07.02.2017 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-19
3809-XII Про порядок введення в дію Закону України  “Про фізичну культуру і спорт” 24.12.1993 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
 3808-XII Про фізичну культуру і спорт” 24.12.1993 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/3808-12
1209/81 Про вдосконалення системи диспансерного нагляду за особами, які займаються спортом, і медичного забезпечення спортивно-масових заходів 04.05.1995 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0428-95
401  Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні 17.06.2014 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0746-14
117 ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників  ВИПУСК 78 Охорона здоров’я 29.03.2002 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ27201.html
176 Про затвердження примірних посадових інструкцій та кваліфікаційних характеристик з метою поліпшення Лікарсько – фізкультурної служби в Україні 29.03.2011 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110329_176.html
518 / 674 Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 20.07.2009 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09
2007 Про розвиток та вдосконалення медико -біологічного забезпечення штатних збірних команд 12.10.1992 Мінмолодьспорт України
322-VIII Кодекс законів про працю України 10.12.1971 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
66-V  Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз  олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд,    лікувально-фізкультурних закладів 03.08.2006 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/66-16
273 Про надання статусу клінічних закладів лікувально-профілактичним закладам охорони здоров’я 14.09.1998 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19980914_273.html
385 Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я 28.10.2002 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02
734 Про затвердження Примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг 30.08.2010 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100830_734.html
504/96-ВР Про відпустки 15.11.1996 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр
2694-XII Про охорону праці 14.10.1992 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
120 Про затвердження галузевої статистичної форми № 52-здоров “Звіт про медичне спостереження за особами, які займаються фізичною культурою та спортом” 29.06.1995 http://moz.gov.ua/ua/print/dn_19981116_325.html
435 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються в закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування і форми власност 29.05.2013 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0990-13
527 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності 28.07.2014 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0990-13
110 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування 14.02.2012 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12
2801-XII Основи законодавства України про охорону здоров’я 19.11.1992 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
478 Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні 23.06.2009 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/478/2009
1318 Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх   навчальних закладів 08.12.2009 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1318-2009-п
682  Про удосконалення медичного обслуговування
учнів загальноосвітніх навчальних закладів
 16.08.2010 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10
802 Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку 13.09.2013 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13
1045 Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України 09.12.2015 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-п
4665 Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України 15.12.2016 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17
754 Про робочу групу з розроблення тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України 29.02.2016 http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0754728-16
110 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування 14.02.2012 http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0754728-16
195 Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю
25.12.1992 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19921225_0195.html
319 Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я 25.05.2006 http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060525_319.html
378 Про статистичну медичну звітність 10.07.2007 http://moz.gov.ua/ua/portal/org_reports.html
588 Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я 23.08.2009 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20090812_588.html
751 Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» 28.09.2012 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2001-12
323 Положення про центри фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх 31.02.14 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0310-14/paran19#n19
1341 Про затвердження Порядку складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 05.05.2015 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0619-15
4064 Про затвердження форм звітів про проведення спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік 03.11.2015 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1450-15
3042/1030/936 Про затвердження Порядку та умов надання  платних послуг закладами фізичної культури   і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів 28.08.2009 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1042-09  
188  Про нормативні документи з фізичного виховання  25.05.1998 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0500-98
2688 Наказ Міністерства молоді та спорту України
Про технічне випробування і впровадження в промислову експлуатацію програмного продукту “Електронний реєстр фізичної культури і спорту”
22.06.2017 http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/31608
2834 Про утворення робочої групи для технічного випробування і впровадження в промислову експлуатацію програмного продукту “Електронний реєстр фізичної культури і спорту” 04.07.2017 http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/32032

 

 

 

 

 

Написать комментарий